Helaas, het gastenboek loopt zo vol spam dat we besloten hebben het te verwijderen.
Sorry, the guestbook was allmost completely filled with spam, so we decided to remove it.

Misschien komt er ooit nog eens een nieuw.
Maybe someday we'll create a new one.

Peer & Pim